Usted está aquí

Condiciones Comerciales

CONDICIONS DE VENDA

 

[CAT] MAIG 2018

 

PAPERERIA ROGER és la marca comercial que representa el nom fiscal de Mª ROSA BOHER TORRENT, amb DNI 38.750.851Z i direcció fiscal c/ Jovara, 321 – 08370 CALELLA (Barcelona). Compta amb una botiga a Calella, amb més de 50 anys d’antiguitat, ubicada al c/ Amadeu 1-7 Local 3, xamfrà amb c/ Jovara, a Calella (Barcelona). Per qualsevol dubte i/o consulta relacionada amb aquesta web i les condicions de compra contacteu al telèfon 937 661 773 en horari comercial o bé per mail a botigaonline@papereriaroger.com.

 

Els preus d’aquesta pàgina web no inclouen l’IVA, quedant perfectament detallats en cada article.

 

POLÍTICA D’ENVIAMENT

 

- Enviaments a la Península.

- No hi ha comanda mínima.

- Per a enviaments fora de la Península o qualsevol altre destinació consulteu les condicions contactant a botigaonline@papereriaroger.com.

- Ports pagats a partir de 60€ + IVA. Per a comandes inferiors, s’aplicarà un càrrec d’enviament de 5,50€ + IVA.

- La recollida a la botiga física (carrer Amadeu 1-7 Local 3, Calella) estarà exempta de despeses addicionals. Al final de la comanda s’haurà d’escollir l'opció: "Recollida a Botiga - 0 €". Un cop la comanda estigui preparada per recollir, s’enviarà una notificació per correu electrònic.

- Les comandes rebudes abans de les 16h en dies laborables quedaran registrades en el mateix dia i es tramitaran en les posteriors 24-48h. A partir de les 16h, la recepció no es podrà registrar fins l’endemà, si és dia feiner. En dies festius, la tramitació es farà el primer dia feiner següent.

- El lliurament al client per part de l’agència de transport s’efectuarà en les següents 24-48h.

 

 

FORMA DE PAGAMENT

 

- Condicions habituals del client.

- Per transferència.

- Tarja de crèdit (en construcció).

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 

Les devolucions de material s’acceptaran sempre que prèviament s’hagi notificat per correu electrònic a botigaonline@papereriaroger.com, especificant el motiu de la devolució. Un cop acceptada per part de PAPERERIA ROGER es procedirà a la seva tramitació. Es podrà sol•licitar la devolució pels següents motius:

 

1.- Si el producte no està en les condicions adients o no sigui el que s’ha sol•licitat a la comanda. En aquest cas, es reposarà sense cap cost per part del client. La recollida de la devolució i el lliurament del material anirà a càrrec de PAPERERIA ROGER. El termini màxim per notificar la devolució serà de 2 dies a partir de la recepció de la comanda.

 

2.- Si es sol•licita la devolució quan el producte lliurat compleix la garantia de satisfacció, . El client haurà de retornar-lo en el seu embalatge i estat original, pels seus propis mitjans a PAPERERIA ROGER ( c/ Amadeu 1-7 Local 3, Calella). Un cop rebut i comprovat el bon estat del material, s’entregarà un VAL DE COMPRA per l’import de la devolució, que es podrà bescanviar en qualsevol altre compra. En cap cas es retornarà l’import del producte. El termini màxim devolució serà de 5 dies a partir de la recepció de la comanda.

 

3.- Si en rebre el paquet/comanda es detecta qualsevol deteriorament de l’embalatge o sobre de lliurament, caldrà notificar-ho en el moment de signar la recollida i fer-ho constar així a l’agència de transport. A més, caldrà informar de la incidència a PAPERERIA ROGER enviant un correu electrònic a botigaonline@papereriaroger.com indicant en l’assumpte ‘Recepció defectuosa’.

 

Per qualsevol altre cas no contemplat en aquestes condicions, el client haurà de fer la consulta prèviament a la tramitació de la comanda, enviant un correu electrònic a botigaonline@papereriaroger.com.

 

 

[CAST] MAIG 2018

 

PAPELERIA ROGER es la marca comercial que representa el nombre fiscal de Mª ROSA BOHER TORRENT, con DNI 38.750.851Z y dirección fiscal c / Jovara, 321 a 08.370 CALELLA (Barcelona). Cuenta con una tienda en Calella con más de 50 años de antigüedad, ubicada en la c / Amadeu 1-7 Local 3 esquina con c / Jovara, en Calella (Barcelona). Para cualquier duda y / o consulta relacionada con esta web y las condiciones de compra contactar al teléfono 937 661 773 en horario comercial o bien por mail a botigaonline@papereriaroger.com.

 

Los precios de esta página web no incluyen el IVA, quedando perfectamente detallados en cada artículo.

 

 

POLÍTICA DE ENVÍO

 

- Envios a la Península.

- No hay pedido mínimo.

- Para envíos fuera de la Península o cualquier otro destino consultar condiciones contactando a través de botigaonline@papereriaroger.com.

- Portes pagados a partir de 60 € + IVA. Para pedidos inferiores, se aplicará un cargo de envío de 5,50 € + IVA.

- La recogida en la tienda física (Amadeo 1-7 Local 3, Calella) estará exenta de gastos adicionales. Al final del pedido se deberá escoger la opción: "Recogida en Tienda - 0 €". Cuando el pedido esté listo para recoger, se notificará por correo eletrónico.

- Los pedidos recibidos antes de las 16h en días laborables quedarán registradas en el mismo día y se tramitarán en las posteriores 24-48h. A partir de las 16h, la recepción no se podrá registrar hasta el día siguiente, en día laborable. En días festivos, la tramitación se hará el primer día laborable siguiente.

- La entrega al cliente por parte de la agencia de transporte se efectuará en las siguientes 24-48h.

 

 

FORMA DE PAGO

 

- Condiciones habituales del cliente.

- Por transferencia.

- Targeta de crédito (en construcción)

 

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

 

Las devoluciones de material se aceptarán siempre que se notifique previamente por correo electrónico a botigaonline@papereriaroger.com, especificando el motivo de la devolución. Una vez aceptada por parte de PAPELERIA ROGER se procederá a su tramitación. Se podrá solicitar la devolución por los siguientes motivos:

 

1.- Cuando algún producto no esté en las condiciones adecuadas o no sea el solicitado en el pedido. En este caso, se repondrá sin coste alguno para el cliente. La recogida de la devolución y la entrega del material estará a cargo de PAPELERIA ROGER. El plazo máximo para notificar la devolución será de 2 días, a partir de la recepción del pedido.

 

2.- En caso de solicitar la devolución cuando el producto entregado cumple la garantía de satisfacción, el cliente deberá devolverlo en su embalaje y estado original, por sus propios medios, a PAPELERIA ROGER (c / Amadeu 1-7 Local 3, Calella). Una vez recibido y comprobado el correcto estado del material, el cliente obtendrá un VALE DE COMPRA por el importe de la devolución, que podrá canjear en cualquier otra compra. En ningún caso se devolverá el importe del producto. El plazo máximo devolución será de 5 días, a partir de la recepción del pedido.

 

3.- Si al recibir el paquete / pedido se detecta cualquier deterioro del embalaje o sobre de entrega, deberá notificarlo en el momento de firmar la recogida y hacerlo constar así a la agencia de transporte. Además, se deberá informar de la incidencia en PAPELERIA ROGER enviando un correo electrónico a botigaonline@papereriaroger.com indicando en el asunto: 'Recepción defectuosa'.

 

Cualquier otro caso no contemplado en estas condiciones, se deberá consultar previamente a la tramitación del pedido, enviando un correo electrónico a botigaonline@papereriaroger.com.